Forţa sexuală sau Balaurul înaripat

Collection Izvor

A îmblânzi, a domoli şi a orienta forţa sexuală pentru a te putea proiecta până pe cele mai înalte culmi ale spiritului

P0205RO
167 pagini

l. Balaurul înaripat - ll. Iubire şi sexualitate - lll. Forţa sexuală, condiţie a vieţii pe pământ - lV. Despre plăcere - V. Pericolele tantrismului - Vl. Iubiţi fără să asteptaţi să fiţi iubiţi - Vll. Iubirea este răspândită peste tot în univers
Vlll. Iubirea spirituală este o formă superioară de hrană - lX. Un transformator al energiei sexuale: înaltul ideal - X. Să deschidem iubirii o cale spre înalt